Vattengymnastik.

Vattengymnastik.

Vatten gymnastiken startar den 16/9- 18/11 anmälan på tel, 0503652915 båda gruppern fullsatta. Höstfesten i Härmä den 5/ 10 kl 10-16 anmälan tel 0503652915