Hjärtkurs/Sydänkurssi

Hjärtkurs/Sydänkurssi

Plats             
Härmä Rehab Center, Vasavägen 22, 62375 Ylihärmä

Målgrupp     
Personer som har konstaterad kranskärlssjukdom, som har haft hjärtinfarkt, är by-passopererade, har angina pectoris eller genomgått ballongutvidgning (PCI). Kursen är tänkt för personer med relativt nyupptäckt kranskärlssjukdom.

OBS! De som tidigare deltagit i en hjärtkurs (via FPA eller Hjärtförbundet) kan inte väljas!

Hjärtkurs 1                        del 1  30.01-01.02.2018      del 2  08-09.05.2018           (fullsatt - pågår)

Hjärtkurs 2                        del 1  04-06.09.2018           del 2  20-21.11.2018           (10 platser)

Information om hjärtrehabiliteringskurserna år 2018 finns här.

Mål

 • Befrämja deltagarens arbets- och funktionsförmåga och underlätta återgången till ett normalt liv.
 • Ge information om hjärtbesvären och öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet.
 • Informera om hälsosamma levnadsvanor, inspirera deltagarna att finna lämpliga motionsformer.
 • Skapa kontakter med andra i samma situation.

Innehåll        

 • Specialsjukskötaren (hjärtskötaren) intervjuar om hälsotillståndet och levnadsvanorna.
 • Näringsterapeuten ger råd om kosten.
 • Fysioterapiundersökning och rådgivning av fysioterapeut.
 • Gruppdiskussion med läkare, sjukskötare, psykolog, näringsterapeut och fysioterapeut om ämnen såsom kost, motion, livskvalitet, sömnens och avslappningens betydelse.
 • Fysiska gruppaktiviteter såsom gymnastik, stavgång, stretching, konditionssalsträning, kroppskännedoms- och avslappningsövningar.
 • Socialarbetare informerar om socialskyddet.
 • Hjärtdistriktets representant informerar om Hjärtförbundets och distriktets verksamhet.

Avgift                             
Kursen kostar 40 € för hjärtföreningsmedlemmar och innefattar inkvartering i dubbelrum med andra deltagare i kursen. Enkelrumstillägg 35€/natt. Möjlighet för make/maka att delta mot avgift.                          

Ansökan                            
Ansökan till kursen görs på Hjärtförbundets blankett och skickas tillsammans med bilagan till:
Kust-Österbottens Hjärtdistrikt, Bodil Häger-Kantola, Bankgatan 11, 66900 Nykarleby.

Förfrågningar      
Kust-Österbottens Hjärtdistrikts verksamhetsledare tfn (06) 7221205 eller 0440-661744, telefontid må-ti-ons kl.10-12.

Beslut                                 
Antagning enligt ansökningsordning. Beslut om beviljande av kursplats meddelas per telefon eller post inom en månad från ansökningsdatum.