Hjärtkurs/Sydänkurssi 2021

Hjärtkurs/Sydänkurssi 2021

Plats             
Härmä Rehab Center, Vasavägen 22, 62375 Ylihärmä

Målgrupp     
Personer som har konstaterad kranskärlssjukdom, som har haft hjärtinfarkt, är by-passopererade, har angina pectoris eller genomgått ballongutvidgning (PCI). Kursen är tänkt för personer med relativt nyupptäckt kranskärlssjukdom och som har förutsättningar för att rehabiliteras för sin hjärtsjukdom.

OBS! De som ej tidigare deltagit i en hjärtkurs har förtur. Övriga kan delta trots att man tidigare deltagit i en hjärtrehabiliteringskurs (via FPA eller Hjärtförbundet) om det finns lediga platser på kursen och det är över 5 år sedan man tidigare deltagit i en hjärtrehabiliteringskurs.

Hjärtrehabiliteringskurs 1/2021:                       del 1  26-28.01.2021            del 2  20-21.04.2021           

Hjärtrehabiliteringskurs 2/2021:                      del 1  28-30.09.2021            del 2  07-08.12.2021

Information om hjärtrehabiliteringskurserna år 2021 finns här.

Mål

 • Befrämja deltagarens arbets- och funktionsförmåga och underlätta återgången till ett normalt liv.
 • Ge information om hjärtbesvären och öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet.
 • Informera om hälsosamma levnadsvanor, inspirera deltagarna att finna lämpliga motionsformer.
 • Skapa kontakter med andra i samma situation.

Innehåll        

 • Specialsjukskötaren (hjärtskötaren) intervjuar om hälsotillståndet och levnadsvanorna.
 • Näringsterapeuten ger råd om kosten.
 • Fysioterapiundersökning och rådgivning av fysioterapeut.
 • Gruppdiskussion med läkare, sjukskötare, psykolog, näringsterapeut och fysioterapeut om ämnen såsom kost, motion, livskvalitet, sömnens och avslappningens betydelse.
 • Fysiska gruppaktiviteter såsom gymnastik, stavgång, stretching, konditionssalsträning, kroppskännedoms- och avslappningsövningar.
 • Socialarbetare informerar om socialskyddet.
 • Hjärtdistriktets representant informerar om Hjärtförbundets och distriktets verksamhet.

Avgift                             
Kursen kostar 40 € för hjärtföreningsmedlemmar och innefattar inkvartering i enkelrum. Möjlighet för make/maka att delta mot avgift.                          

Ansökan                            
Ansökan till kursen görs på Hjärtförbundets blankett och skickas tillsammans med bilagan till:
Kust-Österbottens Hjärtdistrikt, Bodil Häger-Kantola, Bankgatan 11, 66900 Nykarleby.
 

Förfrågningar      
Kust-Österbottens Hjärtdistrikts verksamhetsledare tfn 044-240 8178, telefontid må-ons kl.13-15.


Beslut                                 
Antagning enligt ansökningsordning. Beslut om beviljande av kursplats meddelas per telefon eller post inom en månad från ansökningsdatum.

 

OBS!

Instruktioner för hjärtkursdeltagare under corona-pandemin

Bifogat finns instruktioner för deltagare i våra hjärtrehabiliteringskurser under corona-pandemin.

Suomeksi

På svenska