Hjärtkurs/Sydänkurssi 2021

Hjärtkurs/Sydänkurssi 2021

Ta hand om ditt hjärta - Hjärtrehabiliteringskurser 2022

Plats             
Härmä Rehab Center, Vasavägen 22, 62375 Ylihärmä

Målgrupp     
Kursen är tänkt för personer med hjärtsjukdom och som har förutsättningar för att rehabiliteras för sin hjärtsjukdom. 10 platser/kurs. 

OBS! De som ej tidigare deltagit i en hjärtkurs har alltid förtur.

Övriga kan ansöka ifall det tillkommit flera förändringar i hjärthälsan sedan senaste deltagande i en hjärtrehabiliteringskurs >5 år (via FPA eller Hjärtförbundet). Plats beviljas endast ifall det finns lediga platser på hjärtrehabiliteringskursen.

Hjärtrehabiliteringskurs 1/2022:                 05-06.04.2022             (10 platser)

Hjärtrehabiliteringskurs 2/2022:                 27-28.09.2022             (10 platser)

Information om hjärtrehabiliteringskurserna år 2022 finns här.

Mål

  • Befrämja deltagarens arbets- och funktionsförmåga genom att inspirera deltagarna att prova på olika motionsformer.
  • Informera om hälsosamma levnadsvanor, och diskutera i grupp hur man kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet då man har en hjärtsjukdom.
  • Skapa ett nätverk med andra i samma situation och tipsa och inspirera varandra genom att reflektera kring sin egen livssituation i en trygg miljö.

Innehåll        

  • Specialsjukskötaren (hjärtskötaren) föreläser om medicinering och riskfaktorer.
  • Gångtest och motionsrådgivning av fysioterapeut.
  • Gruppdiskussion med sjukskötare och fysioterapeut och socialarbetare om ämnen såsom motion, kost, levnadsvanor, livskvalitet och betydelse av vila och avslappning.
  • Fysiska gruppaktiviteter såsom vattengymnastik, stavgång, stretching, konditionssalsträning, kroppskännedoms- och avslappningsövningar.
  • Hjärtdistriktets representant informerar om Hjärtförbundets och distriktets verksamhet.

Avgift                             
Kursen är avgiftsfri och innefattar inkvartering i dubbelrum.
Eventuellt enkelrumstillägg 35€/natt (betalas skilt till Härmä Rehab).                 

Ansökan                            
Ansökan till kursen görs på Hjärtförbundets blankett och skickas tillsammans med bilagan till:
Kust-Österbottens Hjärtdistrikt, Seminariegatan 19, 66900 Nykarleby.

Förfrågningar      
Kust-Österbottens Hjärtdistrikts verksamhetsledare tfn 044-240 8178, telefontid må-ons kl.13-15.


Beslut                                 
Antagning enligt ansökningsordning. Beslut om beviljande av kursplats meddelas per telefon eller post inom en månad från ansökningsdatum.

 

OBS!

Instruktioner för hjärtkursdeltagare under corona-pandemin

Bifogat finns instruktioner för deltagare i våra hjärtrehabiliteringskurser under corona-pandemin.

Suomeksi

På svenska