Distriktets höstmöte

Distriktets höstmöte

Arr.: 
Kust Österbottens Hjärtdistrikt r.f.
Tid: 
mån 09.11.2020

Distriktets höstmöte
Stadgeenliga ärenden.
Servering.
Meddela gärna före 3,11, om du deltar.