Julfest 16.12.

Julfest 16.12.

Arr.: 
Jakobstadsnejdens Hjärtförening tillsammans med Diabetikerna
Tid: 
sön 16.12.2018
Vi firar julfest tillsammans med Diabetikerna den 16.12 kl.13:00 vid Pavis. Er anmälan önskar vi få senast 3.12 på
tel. 0500-569946 eller till kansliet torsdagar kl. 10 - 13, eller på månadsträffen 29.11.
Kom med!