Styrelsens kontaktuppgifter 2020

Styrelsens kontaktuppgifter 2020

Arr.: 
Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Tid: 
ons 01.01.2020 - tors 31.12.2020

JAKOBSTADSNEJDENS HJÄRTFÖRENING R.F.

Rådhusgatan 12

68600 Jakobstad


Tel. och fax 06-7233400

E-post: jakobstadsnejdens.hjartforening(at)multi.fi

Hemsida: http://www. hjarta.fi


Banker: Andelsbanken FI90 5567 0740 0195 20


STYRELSEN FÖR ÅR 2020

Bo Forsman ordförande, 0500-569946, bo.forsman@multi.fi, Smedsvägen 11, 68600 Jakobstad

Bengt Björkskog viceordförande , 0440-663395, bengt.björkskog@multi.fi, Käldgränd 8,68555 Bosund

Anneli Blomström sekreterare, 050-3435287, anneli.biomstrom@multi.fi, Rådhusgatan 45 A 3, 68620 Jakobstad

Bo-Erik Haglund medlemsansv. 040-5264693, bo-erik.haglund@multi.fi, Holmvägen 17, 68570 Larsmo

Rose-Marie Lillmangs kassör, 0400-867579, rosemarie.lillmangs@gmail.com, Djupviksgatan 49, 68600 Jakobstad

Ulla Wannäs vicekassör. 050-5538912, ulla.wannas@multi.fi, Vannäsvägen 55,68690, Sundby

John-Erik Furu ord.medl. 050-5301754, johnerikfuru@yahoo.se, Kronovägen 17,68620 Jakobstad

Helge Nyman ord.medl. 050-5274192, helge.nyman@multi.fi, Pörkenäsgatan 26,68620 Jakobstad

Lisbeth Fagernäs ord.medl. 050-5728245, lisbeth.fagernas@hotmail.com, Herdevägen 27, 68600 Jakobstad

Ann-Sofie Söderman ord.medl. 050-3409365, annsofie.soderman@hotmail.com, Vasavägen 111, 68600 Jakobstad

Svante Lindvall ord.medl. 040-5832101, lindvalls@multi.fi, Skutkullvägen 10, 68620 Jakobstad


Hjärtskötare

Malmska sjukhuset, huvudingång,våning 1

Carita Nyman, vikarie Linda Hedman

Telefontider, Måndag, torsdag, fredag kl. 09:00 - 10:00

Telefon: 06-7862233