Utdrag ur konstituerande styrelsemöte 18.01.2018

Utdrag ur konstituerande styrelsemöte 18.01.2018

Arr.: 
Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Tid: 
sön 21.01.2018 - mån 31.12.2018
Konstituerande styrelsemötesprotokoll

Tid: Torsdagen den 18.01.2018 kl. 18:00

Plats: HötorgCentret Rådhusgatan 12 i Jakobstad

Närvarande: Bo Forsman, John-Erik Furu, Margit Hemgård, Helge Nyman, Lisbeth Fagernäs, Karl-Johan Vikström, Svante Lindvall, Ann-Sofi Söderman, Bengt Björkskog, Ulla Wannäs, Rose-Marie Lillmangs och Bo-Erik Haglund.

Frånvarande: Per-Erik Finne.

Enligt tidigare praxis fotograferades 2018-års styrelse före sammanträdet.

§ 1. Sammanträdet öppnas.
Ordförande Bo Forsman öppnade sammanträdet och hälsade ledamöterna välkomna.

§ 2. Konstaterande av att sammanträdet är stadgeenligt sammankallat och
beslutfört
Konstaterades.

§ 3. Dagordningen för sammanträdet.
Godkändes enligt föredragningslista.
Tillägg under övriga ärenden

§ 4. Val av ordförande för 2018-2019
Till föreningens ordförande för åren 2018-2019 återvaldes Bo Forsman.

§ 4b. Val av viceordförande för år 2018.
Till viceordförande för år 2018 valdes Bengt Björkskog.

§ 5. Val av sekreterare för år 2018.
Bo-Erik Haglund återvaldes till sekreterare för år 2018.

§ 6. Val av kassör för år 2018
Rose-Marie Lillmangs återvaldes till kassör för år 2018.

§ 7. Kassörens Rapport
Se bilaga kassörens rapport.

§ 8. Val av medlemmar till arbetsutskottet.
Till medlemmar i arbetsutskottet valdes Bengt Björkskog, Bo Forsman och Bo-Erik Haglund.

§ 9. Val av medlemmar till testamentskommittén.
Till medlemmar i testamentskommittén valdes Bo Forsman, Rose-Marie Lillmangs och Karl-Johan Vikström.

§ 10 Val av sammankallare till damkommittén.
Till damkommittén valdes Lisbeth Fagernäs sammankallare samt
Ann-Sofie Söderman.

§ 11. Val av festkommitté
Till festkommittén valdes Ulla Wannäs sammankallare samt Svante Lindvall och Margit Hemgård.

§ 12. Val av resekommitté
Till resekommittén valdes Bo Forsman, Karl-Johan Vikström och Bo-Erik Haglund.

§ 13. Val av motionsansvarig.
Till motionsansvarig valdes Lisbeth Fagernäs.
- för vattengympagrupperna John-Erik Furu.
- för stavgångsgruppen Svante Lindvall.
- för hjärtgympa som går i Arbets regi Gustav Strömberg.

§ 14. Val av ansvarig för hjärtkurserna.
Till ansvarig för hjärtkurserna återvaldes Helge Nyman.

§ 15. Val av kondoleansadressförvaltare.
Till kondoleansadressförvaltare återvaldes Ulla Wannäs.

§ 16. Övriga ärenden.
Beslöts att det traditionella kyrkobesöket i år går till Karleby sockenkyrka på Kristehimmelsfärdsdag den 10 maj.

Förslag lades fram på en endagsresa till ex. Kimo. Bengt Björkskogs förslag.


Välkomstkaffe och infotillfälle till de 63 medlemmar som skrev in sig i föreningen under år 2017. Tillfället ordnas den 15.3.2018 kl. 18.00 i Hötorg Centret

Månadsmötesdatum ordnas 25.01, 22.2, 29.03, 26.04 och 31.5.

Beslöts att vi reserverar 40 st biljetter till Vasa Teaters pjäs, Den Första Dagen till den 3.3 kl. 19.00.
Busskostnad 10€/person.

Beslöts också att John-Erik Furu är Hjärtföreningens representant i Café Malmias styrelse från och med år 2018.

Försöker få Sjökapten Bernt Barck till föreläsare till mars månadsmöte.
Bark visar filmer och föreläser om resor uti världen samt om vintersjöfart i Bottniska viken

Beslöts att reklampennor med Hjärtföreningens logo skall införskaffas för utdelning i samband med att nya medlemmar välkomnas med brev.


§ 17. Styrelsesammanträder avslutas.
Styrelsesammanträdet avslutades kl. 20.50_________________________ _________________________
Bo Forsman ordförande. Bo-Erik Haglund sekreter