vårmöte - höstmöte / kevätkokous- syyskokous

vårmöte - höstmöte / kevätkokous- syyskokous

Tid: 
ons 14.10.2020

Stadgeenliga vår- och höstmöten onsd. 14.10.2020 kl.18.00 i familjecentrets föreläsningssal vid hälsocentralen.. Före mötesförhandlingarna föreläser hälsocentralläkare Leo Aho om förmaksflimmer.
Sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidetään keskiviikkona 14.10.2020 klo.18.00 perhekeskuksen luentosalissa terveyskeskuksessa. Terveyskeskuslääkäri Leo Aho luennoi Sydämen eteisvärinä.