Verksamhetsplan för år 2020

Verksamhetsplan för år 2020

Arr.: 
Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Tid: 
ons 01.01.2020 - tors 31.12.2020

VERKSANHETSPLAN FÖR ÅR 2020


ALLNÄNT

Föreningen stöder med sin organisation det verksamhetssyfte som omfattas av Kust-Österbottens Hjärtdistrikt r.f. och Finlands Hjärt-förbund r.f att,

- Befrämja hälsosamt levnadssätt som kan förebygga hjärt-och kärlsjukdomar.

- Bidra till att bekämpa dessa sjukdomar.

- Sträva till att minska skador, förorsakade av nämnda sjukdomar, genom att redan insjuknade patienter rehabiliteras så väl som möjligt.

- Föreningen följer aktivt med utvecklingen vid Vasa

Centralsjukhus och vid Malmska Kretssjukhuset i Jakobstad.


- Föreningen utövar motionsverksamhet som stavgång, vatten gymnastik, samt professionellt ledd hjärtgymnastik under vår– och höst säsongerna.


- All motions och övrig verksamhet för medlemmar i föreningen är försäkrat

av Finlands Hjärtförbund r.f. i Lokal Tapiola.


ORGANISATION

Föreningens verksamhetsområde omfattar staden Jakobstad

och kommunerna Pedersöre och Larsmo.

Föreningen har sitt kansli vid HötorgCentret, Rådhusgatan 12.


MÖTEN

Föreningens stadgeenliga vårmöte hålls i mars månad och höstmötet hålls i november. Föreningens styrelse och kommittèr håller möten vid behov.


EKONOMI

Föreningens verksamhet finansieras huvudsakligast med adressförsäljning, medlemsavgifter, samt med lotteriförsäljning vid månadsmöten.


Jakobstad i november 2019

Styrelsen