Verkställighetsdirektiv för utbetalning av ersättning till hjärtpatienter.

Verkställighetsdirektiv för utbetalning av ersättning till hjärtpatienter.

Arr.: 
Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Tid: 
ons 01.01.2020 - tors 31.12.2020

Verkställighetsdirektiv för utbetalning av ersättning till hjärtpatienter gällande från den 01.01.2020 - 31.12.2020 enligt höstmötets beslut 2019.


1) Ersättning betalas till personer som i lagen om befolknings­ böcker har avsedd hemortsrätt i JAKOBSTAD, PEDERSÖRE, eller LARSMO, samt att sökanden varit medlem i Jakobstads­ nejdens Hjärtförening r.f. i minst ett (1 år).

OBS! Medlemskapet är PERSON LIGT.


2) Ersättning erläggs med 10,00 €/ vårddygn för av hjärt- och kärlsjukdom förorsakad sjukhusvård.(Intagen på avdelning.) OBS! Ej för poliklinikbesök.


3) Ersättningsansökan bör åtföljas av intyg utfärdat av läkare, Socialskötare, hjärtskötare som utvisar hjärt- eller kärl­ sjukdom, samt kopia av sjukhusfakturan som anger under vilken tid sökanden varit intagen på avdelning. Ansökan bör göras senast 3 månader efter sjukhusfakturans datering, på särskild av föreningen tillhandahållen ansöknings-blankett.