Korsholms Hjärtförening - Mustasaaren Sydänyhdistys

Korsholms Hjärtförening - Mustasaaren Sydänyhdistys

Allmänt:
-Korsholms Hjärtförening r.f. grundades år 1979
-föreningen arbetar för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar samt för att minimera de skador som dessa vållar
-föreningen är en grundenhet i Hjärtförbundet i Finland r.f.
-medlemsantal år 2014 ca 180 personer.

Aktiviteter:
-vår- och höstmöten, annonsering i dagstidningarna
-årlig Hjärtfest i samarbete med Vasa Hjärtförening, annnonsering i dagstidningarna
-händelser under förbundets hjärtvecka; motionskampanj, blodtrycksmätning mm.


Förmåner som kan fås som medlem i föreningen:
-deltagande i ledd vattengymnastik vid Folkhälsans hus i Smedsby avgiftsfritt mot uppvisande av medlemskort. Anmälan till Folkhälsan. OBS! Från och med 1.1.2017 subventionerar föreningen endast 50% av avgiften.
-deltagande i hjärtgymnastik för nyinsjuknade som ordnas av Vasa Hjärtförening. Info fås av hjärtskötaren på VCS.
-förbundets tidning "Sydän"
-hjärtkurser, närmare info www.hjarta.fi under fliken Hjärtkurs/Sydänkurssi eller från hjärtskötaren på VCS tel 06-3232622
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
korsholms.hjartforening@gmail.com
Styrelse/Johtokunta: 
Ordförande / puheenjohtaja: Johan Smeds
Viceordf. / varapuheenjoht.: Roshild Westerlund
Sekreterare / sihteeri: Ann-Christin Örn

Övriga medlemmar i styrelsen / Hallituksen muut jäsenet:
Stig Collander
Britta Ohls
Margaretha Rönnholm
Kurt Nygård
Tom Håkans
Sonja Granström

Kassör utanför styrelsen / kassanhoit., ei johtokunnassa
Martina Hjortman
Minnesadresser / Adressit: 
Kondoleansadressernas försäljningsställen / Suruadressien myyntipaikat:
Kvevlax Sparbank, Kvevlax kontor / Koivulahden Säästöpankki, Koivulahden konttori
Nigellas Blommor och Presenter, Kvevlax / Koivulahti
Begravninsbyrå Fant, Smedsby / Hautaustoimisto Fant, Sepänkylä
Begravninsbyrå Ingman, Smedsby / Hautaustoimisto Ingman, Sepänkylä
Solf Blomsterhandel Florina, Solf / Sulva
Östra Korsholms Andelsbank, Voitby
Enebacken Trädgård & Hantverk, Replot / Raippaluoto