Vasa Hjärtförening - Vaasan Sydänyhdistys

Vasa Hjärtförening - Vaasan Sydänyhdistys

Vaasan sydänyhdistys – Vasa hjärtförening r.y.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Yhdistyksen 59. toimintavuosi alkaa ja toiminta jatkuu pääpiirteittäin entiseen tapaan.
Hallituksen kokoukset pidetään Kumppanuuskeskuksessa kuten aikaisemmin.
Kerhotoiminta jatkuu Vaasan Sykkeen, Vasanejdens Hjärtklubb´in ja Laihianseudun sydän- ja terveystiimin toimesta. Kerhot järjestävät kuukausittain teemailtoja ja erilaisia hyvinvointi- ja teatterimatkoja.Laihianseudun sydän-ja terveystiimi järjestää tapahtumia tarpeen mukaan. Naistoimikunta – Sydännaiset – yrittää jatkaa toimintaansa entiseen tapaan (tällä hetkellä ilman puheenjohtajaa) keräämällä varoja juhlien ja arpajaisten yhteydessä. Varat käytetään sydätyön hyväksi.
Sydänjumppa jatkuu Terviksen voimistelusalissa Hietalahdessa syyskuu-toukokuu, ryhmissä on 12-20 henkeä. Nykyään on 3miesryhmää (yksi kaksikielinen,yksi suomenkielinen,yksi ruotsinkielinen) 1yksi naisryhmä joka on kaksikielinen. Vähintään yksi ryhmistä kokoontuu eri paikassa, joka sopii uudelle fysioterapeutille paremmin.

Yhdistys järjestää säännöllisesti verenpaineenmittausta tämänkin toimintavuoden aikana, Kirkkoapteekissa jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina ja Vanhassa Apteekissa kuukauden toisena tiistaina, myös Vuorikeskuksen Senioripisteessä kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Tarvittaessa myös erilaisissa tilaisuuksissa.
Sydänviikon aikana yhdistys järjestää vesijumppaa Vaasan Uimahallissa . Myös tapahtuma Rewell Centerissä järjestetään aikaisempien vuosien tapaan. Verenpaineenmittauksia apteekeissä. Sydänviikon aikana pidetään sydänjuhla
Yhteistyö Mustasaaren sydänyhdistyksen kanssa jatkuu perinteiseen tapaan, järjestämme yhteisen sydänjuhlan Sydänviikon yhteydessä. Tämän toimintavuoden aikana on Mustasaaren sydänyhdistyksen vuoro järjestää ko juhla.
Yhdistys järjestää toimintavuoden aikana kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokoum pidetään maaliskuun aikana ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä. Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin 8 kertaa vuodessa.


VERKSAMHETSPLAN för 2015
Föreningen inleder sitt femtionionde verksamhetsår. Verksamheten fortsätter i huvuvdsak såsom tidigare år.
Föreningens styrelsemöten anordnas i Samarbetscenter som tidigare.
Hjärtklubbarna Vaasan Syke, Vasanejdens Hjärtklubb fortsätter sina temakvällar en gång varje månad, också olika rekreationsresor och teaterbesök mm står på klubbarnas program. Laihianseudun sydän-ja terveystiimi ordnar olika evenemang vid behov. Damkommittén, Hjärtdamerna fortsätter i mån av möjlighet sin verksamhet såsom tidigare och samlar in medel genom att anordna fester, lotterier m.m.. Medlen doneras till förmån för hjärtarbetet.

Hjärtgymnastik anordnas även i fortsättningen vid Tervis i Sandviken, en av Vasa stads gymnastiksalar. 12-20 pers. i varje grupp under september-maj. Fyra grupper; 3 manliga,(en tvåspråkig,en finskspråkig och en svenskspråkig) 1damgrupp som är tvåspråkig. Minst en av grupperna kommer att anordnas på annat ställe, som passar den nya fysioterapeuten bättre.

Regelbunden blodtrycksmätning för allmänheten fortsätter även detta verksamhetsår. Mätningarna anordnas vid Kyrkoapoteket första tisdagen i månaden och vid Gamla apoteket andra tisdagen i månaden, september-maj. Dessutom vid behov mäts blodtryck vid olika allmänna tillställningar, där vi också delar ut brochyrer och information.

Under hjärtveckan anordnar föreningen vattengymnastik i Vasa simhall, mäter blodtryck på flera apotek, samt deltar i evenemanget i Rewell Center såsom tidigare. Extra blodtrycksmätningar vid Apotekena . Under veckan hålls också en Hjärtfest, i år är det Korsholm som arrangerar.

Samarbetet med Korsholms hjärtförening fortsätter förutom i form av gemensam Hjärtfest under hjärtveckan, med att medlemmar i Korsholms hjärtförening får delta i vår gymnastik.
Föreningen håller två stadgeenliga möten under verksamhetsåret, vårmöte inom mars månad och höstmöte före utgången av december. Styrelsen sammanträder till styrelsemöten ca 8 ggr under året.

Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Kari Korpilahti
ordf. / puh.joht.
kari.korpilahti@hotmail.fi
Börje Ekholm
Adressförsäljning
0440-562576
Minnesadresser / Adressit: 
SYDÄNYSTÄVÄLLISTÄ TOIMINTAA VAASASSA
Yhdistyksen alaosasto: Vaasan Syke

Vaasan Syke perustettiin yli 20 vuotta sitten.
Leikkauksista palanneet halusivat ajan tasalla olevaa tietoa, ja niin alkoi sydänkerhon toiminta.
Kerho on tarkoitettu sydänsairaille ja heidän omaisilleen. Omaisten mukana olo on hyvin tärkeää.
Meitä sykkeeläisiä on noin 100, ja me kokoonnumme jokaisen kuukauden toisena keskiviikkona Vuorikeskuksen tiloissa, Vuorikatu 2-4 (sisäänkäynti sisäpihan kautta).
Ilmoitus Pohjalaisen toimintapalstalla kokousta edeltävän viikon torstaina.
Kahvi klo 18.30, ja luento tai vastaava kl 19.
Sydänkerholla on myös tukihenkilötoimintaa, ja tukihenkilöt antavat tukea tarvittaessa ennen leikkausta tai sen jälkeen.
Kokousten lisäksi teemme matkoja; yhden päivän ns kotiseutumatka vanhan Vaasan Läänin paikkakunnalle.
Perinteinen kesäteatterimatka, ja pikkujoulun vietto kuuluu myös toimintaamme.

Sydänkerhon yhteystiedot: pj Timo Hamppu 040-8349 561
vpj Paavo Ikäläinen 0400-185 378


HJÄRTVÄNLIG VERKSAMHET I VASA
Föreningens svenskspråkiga underavdelning:
Vasanejdens hjärtklubb

Målet för hjärtklubbens verksamhet är att under trivsamma former träffas en gång i månaden med informativa program om hjärthälsa, förebyggande arbete och rehabilitering, men också social samvaro.
Verksamheten omfattar:
Månatliga sammankomster i form av klubbträffar, tredje torsdagen i månaden från september till maj.
Expertföreläsningar i samband med månadsträffarna rörande hälsa och välfärd, samt övrigt aktuellt i samhället.
Gemensamma teaterbesök och andra kulturella evenemang.
Utfärder och resor.
Julfest med program.

Klubbens kontaktuppgifter: ordf. Lars Norrgård 044-3211 618