Café Malmia tillönskar alla kunder ett lyckosamt år 2019!

Café Malmia tillönskar alla kunder ett lyckosamt år 2019!

Bilder från mat- och kaffeservering samt personal. Caféet serverar mat alla dagar förutom lördag, söndag då Caféet är stängt. Välkommen in på kaffe eller mat då ni besöker sjukhuset. Foto: Kata Bonds och Guy Wannäs