Välkommen till Hjärta

Välkommen till Kust-Österbottens Hjärtdistrikt

Kust-Österbottens Hjärtdistrikt r.f.- Rannikko-Pohjanmaan Sydänpiiri r.y. grundades 17.3.1977 och är medlem av Finlands Hjärtförbund rf. Suomen Sydänliitto ry. Distriktet verkar enligt förbundets målsättningar.

Medlemsantalet 28.11.2016 är 2471, varav 1278 kvinnor och 1188 män. Medelåldern bland medlemmarna är 74 år.

Medlemsavgiften är 16€/år (2017).

Aktuellt - Ajankohtaista

Distriktets höstmöte onsdag 22.11.2017 kl.18:00.
Höstfest lördag 14.10.2017
LUENTO - Sydäntahdistinpotilaan hoidosta 22.5.2017