Välkommen till Hjärta

Välkommen till Kust-Österbottens Hjärtdistrikt

Kust-Österbottens Hjärtdistrikt r.f.- Rannikko-Pohjanmaan Sydänpiiri r.y. grundades 17.3.1977 och är medlem av Finlands Hjärtförbund rf. Suomen Sydänliitto ry. Distriktet verkar enligt förbundets målsättningar.

Medlemsantalet 14.1.2021 är: 2506. Medelåldern bland medlemmarna är 77 år.

Medlemsavgiften är 18€/år (2021).

Föreningarna - Yhdistykset