Välkommen till Hjärta

Välkommen till Kust-Österbottens Hjärtdistrikt

Kust-Österbottens Hjärtdistrikt r.f.- Rannikko-Pohjanmaan Sydänpiiri r.y. grundades 17.3.1977 och är medlem av Finlands Hjärtförbund rf. Suomen Sydänliitto ry. Distriktet verkar enligt förbundets målsättningar.

Medlemsantalet 6.3.2018 är 2503, varav 1301 kvinnor och 1197 män. Medelåldern bland medlemmarna är 75 år.

Medlemsavgiften är 18€/år (2018).

Aktuellt - Ajankohtaista

Vårmöte onsdag 28.3.2018 kl.18.00 vid Vallonia
RESA: LIVSNJUTAREVECKAN 23-30.09.2018
Distriktets höstmöte onsdag 22.11.2017 kl.18:00.