Välkommen till Hjärta

Välkommen till Kust-Österbottens Hjärtdistrikt

Kust-Österbottens Hjärtdistrikt r.f.- Rannikko-Pohjanmaan Sydänpiiri r.y. grundades 17.3.1977 och är medlem av Finlands Hjärtförbund rf. Suomen Sydänliitto ry. Distriktet verkar enligt förbundets målsättningar.

Medlemsantalet 25.4.2016 är 2372, varav 1232 kvinnor och 1135 män. Medelåldern bland medlemmarna är 75 år.

Aktuellt - Ajankohtaista

Stödpersonskurs 24.5.2016
Distriktets höstfest 3.9.2016 i Härmä