Välkommen till Hjärta

Välkommen till Kust-Österbottens Hjärtdistrikt

Kust-Österbottens Hjärtdistrikt r.f.- Rannikko-Pohjanmaan Sydänpiiri r.y. grundades 17.3.1977 och är medlem av Finlands Hjärtförbund rf. Suomen Sydänliitto ry. Distriktet verkar enligt förbundets målsättningar.

Medlemsantalet 17.9.2019 är: 2546. Medelåldern bland medlemmarna är 75 år.

Medlemsavgiften är 18€/år (2019).

Aktuellt - Ajankohtaista

Kilta-skolning 17.9.2019 vid Vallonia
Kust-Österbottens Hjärtdistrikts Höstfest lördag 5.10.2019
Kust-Österbottens Hjärtdistrikts höstmöte måndag 11.11.2019