Jakobstadsnejdens Hjärtförening r.f.

Jakobstadsnejdens Hjärtförening r.f.

Bilden: Från vänster sittande: Svante Lindvall, Helge Nyman, Bengt Björkskog, Bo Forsman och Bo-Erik Haglund.
Stående: Från vänster: John-Erik Furu, Ann-Sofi Söderman och Ulla Wannäs.
Frånvarande: Per-Erik Finne, Lisbeth Fagernäs och Rose-Marie Lillmangs.

Verksamhetsområde: Jakobstad, Pedersöre och Larsmo
Föreningen är grundad 22 oktober 1974
Föreningens adress: Rådhusgatan 12, 68600 Jakobstad
Öppet: varje helgfri torsdag kl. 10–13. Sommarmånaderna juni - augusti stängt.
Tfn och fax: (06) 723 3400
Hemsida: www.hjarta.fi
E-post: jakobstadsnejdens.hjartforening@multi.fi

Medlemsantalet 31.12.2018 var 556, varav kvinnor 274 och män 282. Medelåldern var 76 år
Under år 2018 har föreningen fått 51 nya medlemmar, 21 medlemmar har lämnat föreningen av olika orsaker.

Till vår verksamhet hör
Vägledning och rådgivning http://www.hjarta.fi/jakobstadsnejdens hjartforening. rf
- per telefon
- personligt
- för familjen
- tillhandahållande av skriftlig information
Samtalsgrupper

Stödpersonsverksamhet
Rehabiliteringskurser
Hälsofostran
- bl.a. tillfällen för allmänheten, skriftligt info-material
- förebyggande information för hjärtsjukdomar
- information om hjärt- och kärlsjukdomar
- tidningen "Sydän"

Målsättningar
Arbeta för att förbättra det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet för hjärtpatienter och deras anhöriga.
Förbättra förebyggandet av hjärt- och kärlsjukdomar.
Utöva hälsofostran, utbildning samt information gällande hjärtsjukdomar.
Stöda den vetenskapliga forskningen i den egna regionen

Styrelsen samlas till 7 - 8 styrelsesammanträden vid Hötorg Centret varje år.
Vår och -och höstmöten hålles i mars respektive november. Vid dessa möten brukar ca 50 - 60 medlemmar närvara.
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Bo Forsman
Ordförande
0500-569946
bo.forsman@multi.fi
Bengt Björkskog
Viceordförande
044-0663395
bengt.bjorkskog@multi.fi
Bo-Erik Haglund
Sekreterare
040-5264693
bo-erik.haglund@multi.fi
Rose-Marie Lillmangs
Kassör
0400-867579
rosemarie.lillmangs@gmail.com
Ulla Wannäs
Vicekassör
050-5538912
ulla.wannas@multi.fi
Styrelse/Johtokunta: 
Bo Forsman ordförande
Bengt Björkskog viceordförande
Bo-Erik Haglund sekreterare
Rose-Marie Lillmangs kassör
Ulla Wannäs vicekassör
Svante Lindvall medlem
John-Erik Furu medlem
Lisbeth Fagernäs medlem
Helge Nyman medlem
Per-Erik Finne medlem
Ann-Sofi Söderman medlem
Minnesadresser / Adressit: 
Minnesadresser kan köpas från olika ställen: På kansliet torsdagar 10 -13, Prisma J:stad, Café Malmia, etc.