Jakobstadsnejdens Hjärtförening r.f.

Jakobstadsnejdens Hjärtförening r.f.

Styrelsen år 2024
Bilden: Från vänster sittande: Svante Lindvall, Rose-Mari Lillmangs, Bo-Sanfrid Höglund, Pia-Maria Haglund.
Stående: Från vänster :Bo-Erik Haglund, John-Erik Furu, Ulla Wannäs, Britt Inger Wik, Bjarne, Bjarne Käld, Erik Lindèn och Bengt Björkskog.

Verksamhetsområde: Jakobstad, Pedersöre och Larsmo
Föreningen är grundad 22 oktober 1974
Föreningens adress: Rådhusgatan 12, 68600 Jakobstad
Öppet: varje helgfri torsdag kl. 10–12. Sommarmånaderna juni - augusti stängt.
Tfn och fax: (06) 723 3400
Hemsida: www.hjarta.fi
E-post: jakobstadsnejdens.hjartforening(at)multi.fi

Medlemsantalet 01.01.2022 var 546, varav kvinnor 276 och män 270. Medelåldern var 79 år
Under år 2021 har föreningen fått 31 nya medlemmar, 24 medlemmar har lämnat föreningen av olika orsaker.

Till vår verksamhet hör
Vägledning och rådgivning http://www.hjarta.fi/jakobstadsnejdens hjartforening. rf
- per telefon
- personligt
- för familjen
- tillhandahållande av skriftlig information
Samtalsgrupper

Stödpersonsverksamhet
Rehabiliteringskurser
Hälsofostran
- bl.a. tillfällen för allmänheten, skriftligt info-material
- förebyggande information för hjärtsjukdomar
- information om hjärt- och kärlsjukdomar
- tidningen "Sydän"

Målsättningar
Arbeta för att förbättra det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet för hjärtpatienter och deras anhöriga.
Förbättra förebyggandet av hjärt- och kärlsjukdomar.
Utöva hälsofostran, utbildning samt information gällande hjärtsjukdomar.
Stöda den vetenskapliga forskningen i den egna regionen

Styrelsen samlas till 7 - 8 styrelsesammanträden vid Hötorg Centret varje år.
Vår och -och höstmöten hålles i mars respektive november. Vid dessa möten brukar ca 50 - 60 medlemmar närvara.
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Bo-Sanfrid Höglund
Ordförande
050-5576020
bo-sanfrid.hoglund(at)multi.fi
Bengt Björkskog
Viceordförande
044-0663395
bengt.bjorkskog(at)multi.fi
Pia-Maria Haglund
Sekreterare
050-5457249
pia-maria.haglund(at)multi.fi
Rose-Marie Lillmangs
Kassör
0400-867579
rosemarie.lillmangs(at)gmail.com
Ulla Wannäs
Vicekassör
050-5538912
ulla.wannas(at)multi.fi
Bo-Erik Haglund
Medlems- och webb ansvarig
040-5264693
bo-erik.haglund(at)multi.fi
Styrelse/Johtokunta: 
Bo-Sanfrid Höglund Ordförande
Bengt Björkskog Viceordförande
Pia-Maria Haglund sekreterare
Rose-Marie Lillmangs kassör
Ulla Wannäs vicekassör
Bo-Erik Haglund medlems- och webbansvarig
Svante Lindvall medlem
John-Erik Furu medlem
Bjarne Käld medlem
Britt Inger Wik


Minnesadresser / Adressit: 
Minnesadresser kan köpas från olika ställen: På kansliet torsdagar 10 -12, Prisma J:stad, Begravningsbyrå Marjamäki, Sunds Blommor Skutnäsgatan o. Sunds Trädgård Östanlid, Petterssons Trädgård Esse, Kjellman & Co Esse, Purmo Andelsbank Lillby o. Purmo.