Jakobstadsnejdens Hjärtförening r.f.

Jakobstadsnejdens Hjärtförening r.f.

Bilden: Från vänster sittande: Bengt Björkskog, Lisbeth Fagernäs, Bo Forsman, Margit Hemgård, Helge Nyman..
Stående: Från vänster: Rose-Marie Lillmangs, Anneli Andersson, Ulla Wannäs, Karl-Johan Vikström, Per-Erik Finne och Bo-Erik Haglund.
Frånvarande: John-Erik Furu.

Verksamhetsområde: Jakobstad, Pedersöre och Larsmo
Föreningen är grundad 22 oktober 1974
Föreningens adress: Rådhusgatan 12, 68600 Jakobstad
Öppet: varje helgfri torsdag kl. 10–13. Sommarmånaderna juni - augusti stängt.
Tfn och fax: (06) 723 3400
Hemsida: www.hjarta.fi
E-post: jakobstadsnejdens.hjartforening@multi.fi

Medlemsantalet 01.09.2017 var 525, varav kvinnor 252 och män 273. Medelåldern var 75 år
Under år 2016 har föreningen fått 77 nya medlemmar, 31 medlemmar har lämnat föreningen av olika orsaker.

Till vår verksamhet hör
Vägledning och rådgivning http://www.hjarta.fi/jakobstadsnejdens-hjartforening-rf
- per telefon
- personligt
- för familjen
- tillhandahållande av skriftlig information
Samtalsgrupper

Stödpersonsverksamhet
Rehabiliteringskurser
Hälsofostran
- bl.a. tillfällen för allmänheten, skriftligt info-material
- förebyggande information för hjärtsjukdomar
- information om hjärt- och kärlsjukdomar
- tidningen "Sydän"

Målsättningar
Arbeta för att förbättra det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet för hjärtpatienter och deras anhöriga.
Förbättra förebyggandet av hjärt- och kärlsjukdomar.
Utöva hälsofostran, utbildning samt information gällande hjärtsjukdomar.
Stöda den vetenskapliga forskningen i den egna regionen

Styrelsen samlas till 6 - 7 styrelsesammanträden vid Hötorg Centret varje år.
Vår och -och höstmöten hålles i mars respektive november. Vid dessa möten brukar ca 50 - 60 medlemmar närvara.
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Bo Forsman
Ordförande
0500-569946
bo.forsman@multi.fi
John-Erik Furu
Viceordförande
050-5301754
johnerikfuru@yahoo.se
Bo-Erik Haglund
Sekreterare
040-5264693
bo-erik.haglund@multi.fi
Anneli Andersson
Vicesekreterare
050-3799467
anneli-42@hotmail.com
Rose-Marie Lillmangs
Kassör
0400-867579
rosemarie.lillmangs@gmail.com
Ulla Wannäs
Vicekassör
050-5538912
ulla.wannas@multi.fi
Styrelse/Johtokunta: 
Bo Forsman ordförande
John-Erik Furu viceordförande
Bo-Erik Haglund sekreterare
Anneli Andersson vicesekreterare
Rose-Marie Lillmangs kassör
Ulla Wannäs vicekassör
Bengt Björkskog medlem
Karl-Johan Vikström medlem
Lisbeth Fagernäs medlem
Helge Nyman medlem
Margit Hemgård medlem
Per-Erik Finne medlem

Minnesadresser / Adressit: 
Minnesadresser kan köpas från olika ställen: På kansliet torsdagar 10 -13, Prisma J:stad, Café Malmia, etc.