Kontakt/Yhteys

Kontakt

Distriktets verksamhetsledare Bodil Häger-Kantola jobbar 35% för Kust-Österbottens hjärtdistrikt (i regel två av veckans tre första dagar).

Distriktets tel.nr 06-7221205 eller 044-066 1744.
E-post: bodil.kantola(at)multi.fi

Övriga dagar kan man nå distriktet via styrelseordförande Bo Forsman på tel.nr 0500-569 946
E-post: bo.forsman(at)multi.fi


Styrelsen 2019
Bo Forsman, Jakobstadsnejdens Hjärtförening (ordförande)
Bengt Björkskog, Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Carita Björne, Kristinestadsnejdens Hjärtförening (vice ordförande)
Erik Bärnas, Närpesnejdens Hjärtförening
Stig Collander, Korsholms Hjärtförening
Vilhelm Dahlvik, Kronoby Hjärtförening
Bo-Erik Haglund, Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Ruth Julin, Vasa Hjärtförening
Ann-Mari Kainberg, Kronoby Hjärtförening
Lars Norrgård, Vasa Hjärtförening
Greger Nylund, Nykarleby Hjärtförening
Gunborg Söderlund, Vörå-Oravais-Maxmo Hjärtförening
Bjarne Thors, Malax-Korsnäs HjärtföreningEkonom för distriktet: Mauritz Hedvik, Vasa Hjärtförening
Sekreterare: Distriktets verksamhetsledare