Kontakt/Yhteys

Kontakt

Distriktets verksamhetsledare Bodil Häger-Kantola jobbar 35% för Kust-Österbottens hjärtdistrikt (i regel två av veckans tre första dagar).

Distriktets tel.nr 06-7221205 eller 044-066 1744.
E-post: bodil.kantola(at)multi.fi

Övriga dagar kan man nå distriktet via styrelseordförande Bo Forsman på tel.nr 0500-569 946
E-post: bo.forsman(at)multi.fi


Styrelsen 2018
Bo Forsman, Jakobstadsnejdens Hjärtförening (ordförande)
Bengt Björkskog, Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Carita Björne, Kristinestadsnejdens Hjärtförening (vice ordförande)
Erik Bärnas, Närpesnejdens Hjärtförening
Stig Collander, Korsholms Hjärtförening
Vilhelm Dahlvik, Kronoby Hjärtförening

Ruth Julin, Vasa Hjärtförening
Greger Nylund, Nykarleby Hjärtförening
Gunborg Söderlund, Vörå-Oravais-Maxmo Hjärtförening
Bjarne Thors, Malax-Korsnäs Hjärtförening
Karl-Johan Vikström, Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Anna-Lisa Åkerlund, Kronoby Hjärtförening

Ekonom för distriktet: Mauritz Hedvik, Vasa Hjärtförening
Sekreterare: Distriktets verksamhetsledare