Korsholms Hjärtförening r.f - Mustasaaren Sydänyhdistys r.y

Korsholms Hjärtförening r.f - Mustasaaren Sydänyhdistys r.y

Allmänt:
- Korsholms Hjärtförening r.f. grundades år 1978.
- Föreningen arbetar för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar samt för att minimera de skador som dessa vållar.
- Föreningen är en grundenhet i Hjärtförbundet i Finland r.f.
- Medlemsantal år 2020 ca 180 personer.

Aktiviteter:
- Vår- och höstmöten, info genom medlemsbrev, e-mail eller annonsering i dagstidningarna.
- Hjärtfest
- Händelser under förbundets hjärtvecka; motionskampanj, blodtrycksmätning mm.


Förmåner som kan fås som medlem i föreningen:
- Deltagande i hjärtgymnastik för nyinsjuknade som ordnas av Vasa Hjärtförening. Info fås av hjärtskötaren på VCS.
- Hjärtförbundets tidning "Sydän"
- Hjärtkurser, närmare info www.hjarta.fi under fliken Hjärtkurs/Sydänkurssi eller från hjärtskötaren på VCS tel 06-3232622
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
korsholms.hjartforening@gmail.com
Sonja Granström
0505879801
granstromsonja@gmail.com
Styrelse/Johtokunta: 
Ordförande / puheenjohtaja: Johan Smeds
Viceordf. / varapuheenjoht.: Stig Collander
Sekreterare / sihteeri Sonja Granström
Medlemssekreterare / jäsensihteeri Ann-Christin Örn
Övriga medlemmar i styrelsen / Hallituksen muut jäsenet:
Roshild Westerlund
Mikael Finne
Margaretha Rönnholm
Maj-Len Kuivamäki
Karl-Erik Österberg

Kassör utanför styrelsen / kassanhoit., ei johtokunnassa
Martina Hjortman
Minnesadresser / Adressit: 
Kondoleansadressernas försäljningsställen / Suruadressien myyntipaikat:

Nigellas Blommor och Presenter, Kvevlax / Koivulahti
Begravninsbyrå Fant, Smedsby / Hautaustoimisto Fant, Sepänkylä
Petsmo handelslag, Petsmo
Södra Vallgrunds handelslag, Södra Vallgrund
Blomsterhandel Florina Sundom
Kuni: Anki Örn 0500404631 Sonja Granström 0505879801
Koskö: Kalle Österberg 0504082424