Närpesnejdens Hjärtförening

Närpesnejdens Hjärtförening

Närpesnejdens Hjärtförening r.f. grundades 1971 och har till syfte att arbeta för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar samt att motverka och minska de skador dessa sjukdomar förorsakar.

Höstmötet hölls 9.12 2020 i Finby Stationshus, 9 personer deltog. Vi fastställde vårmöteshandlingarna på samma gång, som inte blivit gjort p.g.a mötesbegränsningarna som varit i kraft. Vårmötet är ju ett redovisningsmöte och vi kunde konstatera en liten vinst för år 2019.
Verksamhetsberättelsen visade också på en relativt diger verksamhet, Umeåresa, kolesterolmätning av ett 50-tal personer samt en givande Gymverksamhet.
Höstmötet omvalde styrelsen för 2021, behandlade verksamhetsplan och budget. Medlemsavgiften hålls på samma nivå som tidigare, 18€.

För tillfället är verksamheten vår väldigt begränsad, vi följer myndigheternas råd gällande folksamlingar. Följ med i tidningen Syd-Österbotten, i föreningsspalten, vi uppdaterar där gällande vår verksamhet så fort som något händer som rör våra förehavanden.
Kom ihåg att hjälpa oss med medlemsvärvningen, det är oerhört viktigt för vår verksamhet! Vi är nu 280 medlemmar, vilket betyder att vi har hållit ställningarna hittills iår. Vi var 279 vid årsskiftet, men det krävs en insats hela tiden för att hålla nivån.
Välkomna med i Hjärtföreningen!
Styrelsen

Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Granö, Kaj
ordförande
0400-264924
kaj.grano@gmail.com
Bärnas, Erik
viceordförande
040-5485310
erik.barnas@hotmail.com
Harf, Susanne
sekreterare
040-8458959
susanne.harf@gmail.com
Herrmans Carl-Erik
kassör
0400-913605
ce.herrmans@gmail.com
Ann-Charlotte Backholm
styrelsemedlem
050-3631889
ancha@powerzonefitness.fi
Hagman Kaj
styrelsemedlem
040-7670045
kaj.hagman@pp1.inet.fi
Rönnholm Leif
styrelsemedlem
0500-863834
leif.ronnholm@nek.fi
Nixholm Margareta
styrelsemedlem
050-4078247
Söderqvist Torolf
styrelsemedlem
0400-362646
torolf.soderqvist@gmail.com
Krook Carita
hedersmedlem
041-4699034
ck.krook@pp.tawi.fi
Lassas Birgitta
styrelsemedlem
050-3696040
birgittalassas@gmail.com
Minnesadresser / Adressit: 
Minnesadresser kan köpas hos Engelqvist Blommor samt i Övermark hos Mookies och Martens butik.