Närpesnejdens Hjärtförening

Närpesnejdens Hjärtförening

Närpesnejdens Hjärtförening r.f. grundades 1971 och har till syfte att arbeta för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar samt att motverka och minska de skador dessa sjukdomar förorsakar.

Hjärtgymnastiken hålls måndag 13-14.00 och tisdag 16.00 - 17.00 på Mitt i stan husets gym på tredje våningen, våren 2018. Dragare är Ann-Charlotte Backholm. Vi börjar vecka 4.

Vårmöte och -fest i Pjelax skola 22.4 2018, Vårmöte kl 13.00 och vårfest kl.14.00. V 16 är hjärtvecka i år med temat - Motion utomhus.
Festtalare är dr Jesper Aasa, han jobbar på HVC i Närpes och skall tala om Effekter av fysisk aktivitet vid hjärt- och kärlsjukdomar.
Stefanija Angeleska berättar om träningsrekommendationer utifrån en terapeuts perspektiv.
Mikaela Wikman informerar om sitt företag Din Hjälp Ab, ett nytt fenomen i Närpes.
Benita Yrjans och Carl-Erik Herrmans står för underhållningen.

Välkomna med!
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Granö, Kaj
ordförande
0400-264924
kaj.grano@gmail.com
Bärnas, Erik
viceordförande
040-5485310
erik.barnas@hotmail.com
Lassas, Birgitta
sekreterare
050-3696040
birgitta.lassas@netikka.fi
Herrmans Carl-Erik
kassör
0400-913605
hermans@boxen.fi
Yrjans Doris
styrelsemedlem
050-4632248
doris.yrjans@gmail.com
Hagman Kaj
styrelsemedlem
040-7670045
kaj.hagman@pp1.inet.fi
Rönnholm Leif
styrelsemedlem
0500-863834
leif.ronnholm@nek.fi
Nixholm Margareta
styrelsemedlem
050-4078247
Söderqvist Torolf
styrelsemedlem
0400-362646
per.soderqvist@pp.inet.fi
Krook Carita
hedersmedlem
041-4699034
ck.krook@pp.tawi.fi
Harf Susanne
styrelsemedlem
040-8458959
susanne.harf@gmail.com
Minnesadresser / Adressit: 
Minnesadresser kan köpas hos Engelqvist Blommor.