Närpesnejdens Hjärtförening

Närpesnejdens Hjärtförening

Närpesnejdens Hjärtförening r.f. grundades 1971.

Föreningens medlemsantal är i januari 2023: 314, varav 136 kvinnor och 178 män. Medlemmarnas medelålder är 73 år.
Medlemsavgiften är i detta nu 20€/år.

Föreningens syfte är:
- Att fungera som grundenhet för sina medlemmars och för Finlands Hjärtförbund r.f.:s och Kust-Österbottens Hjärtdistrikt r.f.:s verksamhet
- Främja medlemmarnas sunda levnadsvanor och hjärthälsa.
- Fungera som lokal intresseförening för att utveckla behandlingen och rehabiliteringen av hjärt-och kärlsjuka samt att öka deras sociala trygghet
- Utöva verksamhet inom information och hälsofostran
- Anordna hälsofrämjande evenemang, föreläsningar och motionstillfällen
- Att stöda och ordna olika former av rehabilitering av hjärtsjuka
- Samarbeta med andra hjärtföreningar, stöda genomförandet av distriktets målsättningar, varigenom föreningen även genomför verksamheter enligt distriktets verksamhetsplan.

Exempel på verksamhet
* Vår -och höstmöten hålls inom april respektive november månad. Vårmötet följs av en vårfest med program i form av föredrag, allsång m.m. I samband med dessa möten anlitas föreläsare som informerar kring hjärthälsan.
* Föreningen ordnar ledd, anpassad gymnastik för medlemmarna som samlas i olika grupper. Det handlar både om träning vid gym och vattengymnastik.
* Sommartid ordnar föreningen i regel en rekreationsresa för sina medlemmar.

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet i föreningen har som målsättning:
- Att förbättra det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet för hjärtpatienter och deras anhöriga, förbättra förebyggandet av hjärt- och kärlsjukdomar samt utöva hälsofostran och information gällande hjärthälsan


Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Granö, Kaj
ordförande
0400-264924
kaj.grano@gmail.com
Hagman Kaj
viceordförande
040-7670045
kaj.hagman@pp1.inet.fi
Bärnas Erik
sekreterare
040-5485310
erik.barnas@hotmail.com
Herrmans Carl-Erik
kassör
0400-0913605
ce.herrmans@gmail.com
Ivars Lilian
styrelsemedlem
050-5869795
ivarslilian@gmail.com
Rönnholm Leif
styrelsemedlem
0500-863834
leif.ronnholm@nek.fi
Jungerstam Kathy
styrelsemedlem
050-4686956
kathy.jungerstam@ntm.fi
Nordmyr Alf
styrelsemedlem
040- 0361592
alfnordmyr48@gmail.com
Krook Carita
hedersmedlem
041-4699034
ck.krook@pp.tawi.fi
Lassas Birgitta
styrelsemedlem
050-3696040
birgittalassas@gmail.com
Brännback Jan
styrelsemedlem
0500-284825
janbra61@gmail.com
Minnesadresser / Adressit: 
Minnesadresser kan köpas hos Blomliv vår nya blomsterhandel, samt i Övermark hos Mookies och Martens butik.