Nykarleby Hjärtförening r.f.

Nykarleby Hjärtförening r.f.

Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Greger Nylund
Ordförande
0503652915
greger48@hotmail.com
Johnny Lillqvist
Viceordförande
Roy Björkman
Kassör
0500663564
roy.bjorkman@multi.fi
Gertrud Rögård
Sekreterare
0503833155
gertrud.rogard@gmail.com