Nykarleby Hjärtförening r.f.

Nykarleby Hjärtförening r.f.

Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Kenneth Nylund
Ordförande
044-721 8244
kenneth.nylund@ytterjeppo.fi
Johnny Lillqvist
Viceordförande
Magnus Frostdahl
Kassör utom styrelsen
0500-367 132
Gertrud Rögård
Sekreterare
050-383 3155
gertrud.rogard@gmail.com
Greger Nylund
Styrelsemedlem
050-365 2915
greger48@hotmail.com
Minnesadresser / Adressit: 
Minnesadresser säljs på S-Market, Torghallen, Sale Jeppo, Monäsboden, Nykarleby Begravningsbyrå.
Säljes till förmån för Nykarleby Hjärtförenings r.f. verksamhet.