Nya stödpersonslistan.

Nya stödpersonslistan.

Har du hjärtproblem och behöver någon att prata med så finns det några stödpersoner, . Ingeborg Sikström tel, 0409139876. Göran Stenvall, tel,067642369. Orf, Greger Nylund tel 0503652915 Christina Nylund tel 0505118014, Kerstin Nylund tel 0443299453, Nils Nyqvist tel 0503568975, Ulla Nyqvist tel 0503568975,