Kronoby Hjärtförening

Kronoby Hjärtförening

Kronoby hjärtförenings styrelse 2022

Kronoby Hjärtförening r.f grundades den 16 mars 1978 på initiativ av dåvarande hälsocentralläkaren Pehr Löv.
Helge Smedjebacka blev föreningens första ordförande. Vid årets slut var medlemsantalet redan 70. I detta
nu uppgår antalet medlemmar till 358, och mera medlemmar tas emot det är bara att anmäla till Ann-Mari Kainberg tel 040 5268761

Styrelsen samlas till 4 - 6 styrelsesammanträden på Cafe 13 i Nedervetil varje år. Vår -och höstmöte hålles i mars
respektive november. Vid dessa möten brukar ca 60-70 medlemmar närvara.

Julfesten, som alltid ordnas i närheten av Trettondagen, brukar locka drygt 100 deltagare.Kronoby Hjärtförening har ingen egen Logo, men brukar använda Kust-Österbottens Hjärtdistrikts logo.
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Ann-Mari Kainberg
Kassör
040-5268761
ann-mari.kainberg@pp1.inet.fi
Styrelse/Johtokunta: 
Ordförande, vice ordförande och sekreterare väljs under vårens styrelsemöte

Övriga styrelsemedlemmar
Benita Björklund
Stig Blomqvist
Vilhelm Dahlvik
Helén Forsbacka
Sven-Olof Furu
Else-Britt Forsström
Carola Huldén
Svante Laurèn
Anna Sandbacka
Kristina Stor

Suppleanter
Mona Högnabba
Brita Lybäck
Yngve Nyqvist
Minnesadresser / Adressit: 
Kronoby Hjärtförening rf har egna minnesadresser som finns till försäljning
- i Kronoby vid Begravningsbyrå Strandvall
- i Nedervetil vid Erik Högnäs ÖB
- i Terjärv vid Saras Blomsterhandel
Kronoby Hjärtförening är även med i Kronoby Blomsterfond.