Kronoby Hjärtförening

Kronoby Hjärtförening

Kronoby Hjärtförening r.f grundades den 16 mars 1978 på initiativ av dåvarande hälsocentralläkaren Pehr Löv.
Helge Smedjebacka blev föreningens första ordförande. Vid årets slut var medlemsantalet redan 70. I detta
nu uppgår antalet medlemmar till 340, och mera medlemmar tas emot det är bara att anmäla till Ann-Mari Kainberg tel 040 - 5268 761

Styrelsen samlas till 4 - 6 styrelsesammanträden varje år. Årsmöte hålls i månadsskiftet mars - april och brukar locka ca 50 deltagare

Julfesten, som ordnas i början av december, brukar locka ca 90 deltagare.Kronoby Hjärtförening har ingen egen Logo, men brukar använda Kust-Österbottens Hjärtdistrikts logo.
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Anna-Lisa Åkerlund
Ordförande
050-5261 049
annalisa.akerlund(at)gmail.com
Kristina Stor
Viceordförande
050-4315 224
kristina.stor(at)gmail.com
Carola Huldén
Sekreterare
050-3047 024
oahulden(at)gmail.com
Britt Filppula
Kassör
040-7247 104
britt.filppula(at)gmail.com
Styrelse/Johtokunta: 
Benita Björklund
Stig Blomqvist
Vilhelm Dahlvik
Sven-Olof Furu
Else-Britt Forsström
Carola Huldén
Marit Kolam
Svante Laurèn
Anna Sandbacka
Kristina Stor
Anna-Lisa Åkerlund

Suppleanter
Mona Högnabba
Brita Lybäck
Yngve Nyqvist
Minnesadresser / Adressit: 
Kronoby Hjärtförening rf har egna minnesadresser som finns till försäljning
- i Kronoby vid Begravningsbyrå Strandvall
- i Nedervetil vid Erik Högnäs ÖB
- i Terjärv vid Saras Blomsterhandel
Kronoby Hjärtförening är även med i Kronoby Blomsterfond.