Kronoby Hjärtförening

Kronoby Hjärtförening

Kronoby hjärtförenings styrelse 2018

Kronoby Hjärtförening r.f grundades den 16 mars 1978 på initiativ av dåvarande hälsocentralläkaren Pehr Löv.
Helge Smedjebacka blev föreningens första ordförande. Vid årets slut var medlemsantalet redan 70. I detta
nu uppgår antalet medlemmar till 375 och det är rekord hittills, och mera medlemmar tas emot det är bara att anmäla till Anna-Lisa tel.0505261049.

Styrelsen samlas till 4 - 6 styrelsesammanträden vid Maggies Grillcafé varje år. Vår -och höstmöte hålles i mars
respektive november. Vid dessa möten brukar ca 60-70 medlemmar närvara.

Julfesten, som alltid ordnas i närheten av Trettondagen, brukar locka drygt 100 deltagare.

Hästöskataträffen, där grannföreningar i Karleby, Jakobstad och Nykarleby är inbjudna, går av stapeln i regel
i mitten av augusti varje år då sommaren ännu ger den värme som behövs på en sommarrestaurang.

Kronoby Hjärtförening har ingen egen Logo, men brukar använda Kust-Österbottens Hjärtdistrikts logo.
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Anna-Lisa Åkerlund
Ordf.
050-5261049
annalisa.akerlund@gmail.com
Stig Dahlvik
Viceordf.
044-2019415
stig.dahlvik@multi.fi
Gunilla Forsström
Sekreterare
050-4051695
gunilla.forsstrom@gmail.com
Gustav Strandvall
Kassör
040-5063133
gustav@strandvall.com
Styrelse/Johtokunta: 
Övriga styrelsemedlemmar
Anna Sandbacka
Lis-Britt Norrgård
Tuula Furu
Vilhelm Dahlvik
Lars Ljungberg
Svante Laurèn
Jarl-Erik Kainberg
Stig Blomqvist

Suppleanter
Maj-Len Riska
Ann-Mari Kainberg
Ing-Britt Furu

Minnesadresser / Adressit: 
Minnesadresserna finns till försäljning på Info och andelsbanken i Kronoby, i Nedervetil på andelsbanken samt
hos Hoger Ahlskog. I Terjärv sker försäljningen på blomsterhandeln.Kronoby Blomsterfonds Minnesadresser skall nu köpas från Blomsterhandel Blom o. Present.