Malax-Korsnäs Hjärtförening

Malax-Korsnäs Hjärtförening

Vi håller på med
- Hjärtgymnastik i Malax och Korsnäs (kontaktperson Arne Huhtaoja)
- 2-3 intressanta resor per år för medlemmar (annonseras i Vasabladets föreningsspalt)
- Höst- och vårmöten med intressanta föreläsare och program (annonseras i Vasabladets föreningsspalt)
- Julmiddag för medlemmar i november-december (annonseras i Vasabladets föreningsspalt)
- Hjärtkurser tillsammans med Kust-Österbottens Hjärtdistrikt
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Bjarne Thors
Ordförande
0505262263
bjarne.thors@anvianet.fi
Arne Huhtaoja
Sekreterare
050527273
arne.huhtaoja@luukku.com
Jan-Erik Ravals
Ekonom
0503853039
jeravals@gmail.com
Paul Lolax
viceordförande
0505624848
Krister Genberg
styrelsemedlem
0505259877
Joakim Nylund
styrelsemedlem
0505631496
ibbi.nylund@gmail.com
Merja Fogde
styrelsemedlem
04435067458
merja.fogde@malax.fi
Teija Flygar
styrelsemedlem
040 4138980
teija.flygar@gmail.com
Gunilla Westlin
styrelsemedlem
050 3570480
gunilla.westlin@gmail.com
Per-Gustav Vesterback
styrelsemedlem
050 5204608
pgvesterback@gmail.com
Bengt-Johan Östman
styrelsemedlem
040 4173304
Anna-Lisa Moss
styrelsemedlem
050 3549934
lisamoss1953@gmail.com
Majvor Lundmark
styrelsemedlem
0400599607
majvor.lundmark@petalax.fi
Styrelse/Johtokunta: 
Stödpersoner:
Marianne Söderholm, 0503316710
Vesterback Vivan, 0503773092
Teija Flygar, 0404138980
Bjarne Thors, 0505262263
Gunder Udd , 0505524650
Gertrud Laaja,

Minnesadresser / Adressit: 
Korsnäs Blomster o. Begravningstjänst
Malax Blomster o. Begravningstjänst