Malax-Korsnäs Hjärtförening

Malax-Korsnäs Hjärtförening

Vi håller på med
- Hjärtgymnastik i Malax och Korsnäs (kontaktperson Arne Huhtaoja)
- 2-3 intressanta resor per år för medlemmar (annonseras i Vasabladets föreningsspalt)
- Höst- och vårmöten med intressanta föreläsare och program (annonseras i Vasabladets föreningsspalt)
- Julfest för medlemmar i november-december (annonseras i Vasabladets föreningsspalt)
- Hjärtkurser tillsammans med Kust-Österbottens Hjärtdistrikt
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Bjarne Thors
Ordförande
0505262263
bjarne.thors@anvianet.fi
Arne Huhtaoja
Sekreterare
050527273
arne.huhtaoja@luukku.com
Jan-Erik Ravals
Ekonom
0503853039
jeravals@gmail.com
Paul Lolax
viceordförande
0505624848
Susanne Syrén
styrelsemedlem
0407428845
Lars Hemming
styrelsemedlem
0400562222
lars.hemming@pp.malax.fi
Lars Holmback
styrelsemedlem
0503442216
lasse.holmback@gmail.com
Gertrud Laaja
styrelsemedlem
06-3664108
Teija Flygar
styrelsemedlem
040 4138980
teija.flygar@gmail.com
Gunilla Westlin
styrelsemedlem
050 3570480
Per-Gustav Vesterback
styrelsemedlem
050 5204608
pgvesterback@gmail.com
Bengt-Johan Östman
styrelsemedlem
040 4173304
Anna-Lisa Moss
styrelsemedlem
050 3549934
lisamoss1953@gmail.com
Styrelse/Johtokunta: 
Stödpersoner:
Gertrud Laaja, 06-3664108
Marianne Söderholm, 0503316710
Vesterback Vivan, 0503773092
Teija Flygar, 0404138980
Bjarne Thors, 0505262263
Gunder Udd

Minnesadresser / Adressit: 
Korsnäs Blomster o. Begravningstjänst
Malax Blomster o. Begravningstjänst
Korsnäs Andelsbank i Korsnäs och Molpe