Kristinestadsnejdens Hjärtförening rf / Kristiinanseudun Sydänyhdistys ry

Kristinestadsnejdens Hjärtförening rf / Kristiinanseudun Sydänyhdistys ry

Kristinestadsnejdens Hjärtförening rf / Kistiinanseudun Sydänyhdistys ry grundades 1977. Dess verksamhetsområde är Kristinestad med omnejd. Medlemsantalet är drygt 120.
Föreningen verkar för att främja sunda levnadsvanor som förebygger hjärt- och kärlsjukdomar. Detta sker genom olika kampanjer och informationstillfällen, samt genom att förmedla information från Hjärtförbundet.
Den stöder också rehabiliteringen av hjärtpatienter. Rekreationstillfällen ordnas, såsom sommarutflykt och julfest. Den sociala gemenskapen är viktig för välbefinnandet.
Föreningen håller vår- och höstmöte och i samband med dem föreläsningar i något aktuellt ämne.
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Kurt Erlands
Ordförande
0400-667979
kurt@krsbilskola.fi
Carita Björne
Sekreterare
040-5969708
carita.bjorne@gmail.com
Styrelse/Johtokunta: 
Mauri Jansson, viceordförande tel.0400-981907 epost mauri.jansson@hotmail.com
Kate Söderlund kassör tel.040-5030290
Maj-Lis Björne tel.0400-496474 epost mlbjorne@gmail.com
Hagback Helge tel. 044-0224240
Boris Lindblad tel.0400-438389 epost i.b.lindblad@gmail.com
Sirkka Jaakkola tel.040-5428280 epost. sirkkaleena.jaakkola@gmail.com
Sixten Ålgars tel. 0400-369735 epost sixten.algars@saunalahti.fi
Helena Tåg tel. 040-7722695
Minnesadresser / Adressit: 
Hjärtförbundets kondoleans adresser säljes / Sydänliiton adressit myydään
Kristinestad / Kristiina: Ådjers, Blomster companiet, Kipa
Lappfjärd:/ Lapväärtti: Ådjers, Susannes shop. K Market
Härkmeri K Extra
Sideby Andelsbanken
och av Mauri Jansson sekä Maurilta