Kristinestadsnejdens Hjärtförening rf / Kristiinanseudun Sydänyhdistys ry

Kristinestadsnejdens Hjärtförening rf / Kristiinanseudun Sydänyhdistys ryKristinestadsnejdens Hjärtförening rf / Kistiinanseudun Sydänyhdistys ry grundades 1977. Dess verksamhetsområde är Kristinestad med omnejd. Medlemsantalet är drygt 141.
Föreningen verkar för att främja sunda levnadsvanor som förebygger hjärt- och kärlsjukdomar. Detta sker genom olika kampanjer och informationstillfällen, samt genom att förmedla information från Hjärtförbundet.
Den stöder också rehabiliteringen av hjärtpatienter. Rekreationstillfällen ordnas, såsom sommarutflykt och julfest. Den sociala gemenskapen är viktig för välbefinnandet.
Föreningen håller vår- och höstmöte och i samband med dem föreläsningar i något aktuellt ämne.

*********************************************************************************

Kristiinanseudun Sydänyhdistys ry perustettiin vuonna 1977. Yhdistys toimii koko Kristiinankaupungin alueella. Yhdistyksessä on noin 141 jäsentä.
Yhdistys pyrkii edistämään terveitä elämäntapoja, jotka ehkäisevät sydän- ja verisuoni sairauksia. Tämä tapahtuu erilaisten kampanjoiden ja tiedotustilaisuuksien avulla. samalla annetaan informaatiota sydänliiton toiminnasta.

Yhdistys tukee sydänpotilaiden kuntoutusta. Se järjestä myös virkistys tilaisuuksia, kuten esim. kesäretken ja joulujuhlan. Näiden tarkoituksena on lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta, joka on tärkeää hyvinvoinnillemme.

Yhdistys pitää kevät- ja syyskokoukset, joiden yhteydessä luentoja ajankohtaisista aiheista.
Tervetuloa jäseneksi Kristiinanseudun Sydänyhdistykseen!
Kontaktpersoner/Yhteyshenkilöt: 
Kurt Erlands
Ordförande
0400-667979
kurt@krsbilskola.fi
Carita Björne
Sekreterare
040-5969708
carita.bjorne@gmail.com
Helena Tåg
Viceordförande
040-7722695
helena.tag@nic.fi
Styrelse/Johtokunta: 
Kurt Erlands ordförande tel. 0400-667979 epost kurt@krsbilskola.fi
Carita Björne sekreterare tel. 040-5969708 epost Carita.bjorne@gmail.com
Sixten Ålgars kassör tel 0400-369735. epost sixten.algars@gmail.com
Maj-Lis Björne tel.0400-496474 epost mlbjorne@gmail.com
Sirpa Lillås tel. 0400-364242 epost sirpa.lillas@gmail.com
Boris Lindblad tel.0400-438389 epost i.b.lindblad@gmail.com
Sirkka Jaakkola tel.040-5428280 epost. sirkkaleena.jaakkola@gmail.com
Helena Tåg tel. 040-7722695 epost helena.tag@nic.fi
Rose-Marie Holmberg 040-9115364 epost rose_marie_holmberg@hotmail.com
Minnesadresser / Adressit: 
Hjärtförbundets kondoleans adresser säljes / Sydänliiton suruadressien myyntipaikat
Kristinestad / Kristiina: , Blomster companiet / Kukka Komppania, Kipa, Kukkakauppa Serafiina Blomsteraffär
Lappfjärd:/ Lapväärtti: Lappfjärds Blomster- och begravningsservice / Lapväärtin Kukka- ja hautauspalvelu, Susannes shop.
Tjöck / Tiukka: Tinka
Sideby Korsnäs Andelsbank Sideby kontor / Siipyyn konttori
Sirpa Lillås tel./ puh 040 036 4242