Kristinestadsnejdens Hjärtförening rf / Kristiinanseudun Sydänyhdistys ry

Kristinestadsnejdens Hjärtförening rf / Kristiinanseudun Sydänyhdistys ry

Vårmötet hölls den 20.4 2017 i KULTURHUSET DUXs Foajé. Gästföreläsare var specialsjukskötare Birgitta Eklund i ämnet ”Inre Balans”. Även Tina Nyholm föreläste i ”Fit Line produkter” som innehåller vitamin och hälsodrycker. Deltagare var 23 personer Vårmötets ordinarie mötes ärenden genomfördes och bokslutet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. I övriga ärenden diskuterades sommar-höstresa, ett datum som föreslogs var endera 16 eller 23 augusti. Styrelsen kommer att sammanträda och utreda närmare vart resan skall ske. .