Kristinestadsnejdens Hjärtförening rf / Kristiinanseudun Sydänyhdistys ry

Kristinestadsnejdens Hjärtförening rf / Kristiinanseudun Sydänyhdistys ry

Vårmötet hölls den 2.4 2019 i KULTURHUSET DUX. Gästföreläsare var ANNE-MARIA NABB i ämnet hjärtsvikt. Deltagare var ett 50-tal personer Vårmötets ordinarie mötes ärenden genomfördes och bokslutet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. I övriga ärenden diskuterades en Må Bra Dag som föreningen har bokat den 24.5.2019 på Härmän Kuntokeskus. .