Hjärtskötae Helena Svahn

Hjärtskötae Helena Svahn

Sköterskans hjärta klappar för hjärtsjuka Helena Svahn. hjärtskötare på Vasa centralsjukhus, premieras för att hon har avlagt sex examina och avancerat från hjälpskötare till sjukskötare med egen mottagning. Helena Svahn, hjärtskötare på Vasa centralsjukhus, har utsetts till jubileumssjukskötare av Sjuksköterskeföreningen i Finland. En ära och ett tack för att hon har fortsatt utbilda sig inom vården. Helena Svahn, 57, får utmärkelsen för att hon parallellt med sitt heltidsarbete på Vasa centralsjukhus har utbildat sig från hjälpskötare till primärskötare, närvårdare, sjukskötare, ledare inom social- och hälsovård och till avancerad klinisk sjukskötare. Svahn visste tidigt att hon ville arbeta inom vården. Efter ett år på Evangeliska folkhögskolans vårdlinje bestämde hon sig att bli hjälpskötare och anställdes på Vasa centralsjukhus 1981. Hon ville lära sig mera om vårdarbetet och kompletterade sin utbildning till primärskötare några år senare. Hennes nyfikenhet på mera kunskap väcktes under projektet "Novis till expert" och det ledde till en närvårdarexamen 2005. – Projektet gav mig en rejäl puff framåt, säger Svahn. Hon undervisade också i akutvård vid Yrkesakademin och Yrkeshögskolan Novia. Det är inte alltid enkelt att få familjelivet, heltidsarbetet och studierna att fungera, men Svahn tycker ändå att det har gått bra. – Min make har ställt upp till hundra procent och uppmanat mig att fortsätta studera. Närvårdaren fortsatte studera och på tre år hade hon examen både som sjukskötare och i ledarskap inom social- och hälsovård. Fem år senare utexaminerades Svahn som sjukskötare i avancerad klinisk vård. Den examen ledde till att hon i maj 2017 utsågs till hjärtskötare med egen patientmottagning på Vasa centralsjukhus. – Jag trivs ypperligt med mitt arbete och har alltid tyckt om hjärtvården. Svahn har lite svårt att förklara varför hon trivs så bra inom den specialiteten men säger att hon fascineras av hjärtvården som är avancerad och effektiv. 25 år på hjärtavdelningen har gett henne betydande kunskaper och erfarenheter som behövs när hon själv tar emot patienter som har haft en akut hjärtinfarkt. – Jag konsulterar givetvis kardiologer vid behov. Jag ger patienterna information och goda råd om hur de ska sköta sig efter en infarkt. – Jag är nöjd om de har slutat röka och börjat motionera, säger Svahn. På sin mottagning har hon noterat ett ökat antal stressade män i fyrtioårsåldern som ofta är egenföretagare. Det bekymrar henne. – Många stressar så mycket att de inte hinner sköta sin hälsa. Det är oroande. i Finland utser vanligen en medlem till Årets sjukskötare, men i år när föreningen fyller 120 år utses en jubileumssjukskötare i varje region. Sjuksköterskeföreningen i Vas Sjuksköterskeföreningen a, som föreslagit Helena Svahn, skriver i sin motivering: "Hennes utveckling till klinisk specialsjukskötare har varit otrolig. Med stor iver och energi och med stort stöd av familjen har hon gått vidare i karriären steg för steg och målmedvetet tagit examen efter examen."