Ansökan om sjukhusersättning för Hjärtpatienter

Ansökan om sjukhusersättning för Hjärtpatienter

Arr.: 
Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Tid: 
ons 01.01.2020 - tors 31.12.2020

ANSÖKAN OM SJUKHUSERSÄTTNING


PERSONUPPGIFTER:


Namn:

Personbeteckning:

Adress:


Telefon:


Bankförbindelser:


Andra uppgifter:___________________________________________________________________


Ersättning bör åtföljas av sjukhusfaktura.


SAMTYCKE:

Jag samtycker till att uppgifterna som behövs .för handläggning av mitt ersättningsärende får lämnas till / begäras från -inrättningar och myndigheter som befattar sig med ersättningsärenden.


Sökandens underskrift

Datum: ______/____2020

Namnteckning