Kust-Österbottens Hjärtdistrikts höstmöte 9.11.2020

Kust-Österbottens Hjärtdistrikts höstmöte 9.11.2020

Arr.: 
Kust-Österbotten Hjärtdistrikt
Tid: 
tis 08.09.2020 - tis 10.11.2020

 

Distriktets höstmöte hålls

måndag 9.11.2020 kl.18.00
vid Vallonia, Korsholm.


Vi behandlar stadgeenliga höstmötesärenden som
val av styrelsemedlemmar, medlemsavgift
verksamhetsplan och budget för 2021
 

Varmt välkomna!

Kaffe/te och smörgås serveras i samband med mötet!